Homekit App zerschossen und Homekit Codes verloren